POLSKI
ENGLISH
Polityka jakości

 27.04.2015

 01.03.2011 . 01.10.2006

Z dniem 01.10.2006 PPUH "Polamrk Kielce" Sp.z o.o. uruchomiła nowoczesną linię technologiczną do oczyszczania powierzchni metalowych. W zwiazku z tym oferujemy usługi w zakresie czyszczenia powierzchni metalowych o gabarytach nie większych niż 5x8 m i wadze nie przekraczajacej 10 ton. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu SPOWKP/2.3/4/26/2228 z dnia 30.05.2006 r, w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 253.000,00 PLN.


 Zrealizowany projekt wprowadza innowacyjność na poziomie kraju i świata. Zastosowano rozwiązanie technologiczne o okresie stosowania krótszym niz 3 lata w skali międzynarodowej.
 Na skuutek wdrożenia nowej oszczędnej i efektywnej metody obróbki strumieniowo - ściernej z zamknietym obiegiem ścierniwa uzyskane zostaną oszczędności ekonomiczne. Na uwagę zasługuje również fakt, iż komora śrutownicza jest nośnikiem najlepszych i proekologicznych technologii BAT (Best Available Technologies) wykorzystujących recycling i ograniczenie zapylenia, dostosowanych do wymogów nowego prawa ekologicznego i przepisów unijnych. Wszystkie etapy technologii są zgodne z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).


Osoby kontaktowe :
Marek Świercz
Kazimierz Jońca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe POLMARK Kielce Spółka z o.o.
25-620 Kielce, ul. Kolberga 4 - tel./fax (+48 41)36-83-407, (+48 41)34-57-407, (+48 41)34-61-684

Design: OSI Go3.pl